Selecteer een pagina

HET HELEN DOWLING INSTITUUT

Baken in de strijd tegen kanker

Het Helen Dowling Instituut (HDI) biedt psychologische zorg aan mensen met kanker en hun naasten. Denk daarbij aan het helpen omgaan met emoties zoals angst, vermoeidheid, stress en verdriet.

Zorg wordt geboden in de vorm van individuele gesprekken, groeps­gesprekken en/of internet­therapie. Naast de zorg biedt het HDI scholings­programma’s en wordt weten­schappelijk onder­zoek verricht. In de sector wordt het HDI gezien als een innovatief en grensverleggend instituut.

The Ad Agency werkt al zo’n 15 jaar samen met het Helen Dowling Instituut. Op deze pagina is een aantal bijzondere uitingen bijeengebracht.

Logo

De missie van het HDI gaat over mensen. Over mensen die hulp nodig hebben in een moeilijke fase van hun leven. Om die hulp te kunnen bieden zijn ook weer mensen nodig. Professioneel én vrijwillig. Op een onvoorstelbaar aantal vlakken. Dat is waar het logo van het HDI voor staat.

Helen Dowling Instituut

Website

De website van het HDI is het loket waartoe cliënten zich aller­eerst wenden, en het belang­rijkste communicatie­­middel van het instituut. In de over­tuiging dat overzicht plus een uitgekiend gebruikersgemak het verschil kunnen maken voor mensen die onder druk van ernstige gebeurte­­nissen verkeren, is door ons gewerkt aan een radicale ordening en presentatie van de informatie.

Helen Dowling Gala

Het jaarlijkse Helen Dowling Gala is van vitaal belang geweest bij de fondsenwerving voor dit instituut. Wij verzorgden sinds 2008 de vormgeving van het programmaboekje en andere uitingen rondom deze avond.

Schetsen

Voor elk Gala werd een apart thema bedacht. Vervolgens maakten we voorstellen om dat thema in beeld te brengen. Zoals dat gaat sneuvelden er meer dan er werden aangenomen. Hier twee schetsen die niet verder dan de presentatie reikten, maar zeker gezien mogen worden!

Pin It on Pinterest